UBBI-konsult för idéer/innovationer i förskola – design – idrott

Bildcollage av UBBI-idéer med erbjudande av idéer, tjänster och produkter: kontaktuppgifter ovan…

Här UBBI-idéer i fyra böcker, 2001, 2011, 2020, 2021 och därunder mer information

C-uppsats i pedagogik, 1993, nedan gav expertråd i Barnomsorgslagen 1995 och…

…i Idébok om förskoledesign 2021 visas här sjuka och friska planlösningar i Umeå

Boken om sociala uppfinningar 2001 fick ett handlednings/utbildningsmaterial 2007

UBBI-bordet med in- och utbuktningar finns i Trio, Kvartett och Sextett, + väggelement

Trio delad i tre ”enogoner” och pusslad till hexagonform och till andra bordsformationer

VK-reportage 1987 om mitt ”ideande” med debatt och barnomsorgsförslag + påverkansdikt

Mars 2020 med debatt om förskolemiljöer historia och idag om att begränsa smittrisker

2021 konkretiseras sjuka/friska förskolemiljöer i nedan bildcollage av Umeåmodeller + coronaanalys

Här recension i ”Badmästaren” av boken om ”Framtidens  simning” med simströmkanaler

Simidéfolder om ”simströmmandets välgörande” hälso- och sportmässigt + nya modeller

1989 kom UBBI-modellen, 2011 i två plan och gav innovationsprojekt för campusförskola…

…här från ”legomodell”-ritningar till klar 2016, 8 avd i 2 plan, nära universitetet/IKSU Sportcenter

Idrottsidé om järnmedalj för fjärdeplatsen som media uppmärksammat. Snart verklighet?

Innovativ konst av Trio/Plussa-former = ”rundogoner” likt bikupehexagoner + naturispussel

Härunder i form av innovaktiv (nytt ord) konstidé som berör och värmer i filt av rundogoner

Nya marknader för UBBI-idén rundogoner – i olika rundade saker och där hexagoner finns

Presentation i VK 2018 av mitt ”idéverkande” genom åren – i ambition för ”idé-rikedomar”…

Och nu tre år senare 2021 ny webbsida ger möjlighet att nå ut i hela vida världen…

Urban Bengtson, idékonsult

Axtorpsvägen 15, 903 37 Umeå

090–12 75 72, 070–555 75 72

info@ubbi.se