UBBI-konsult erbjuder idéer och innovationer i förskola – design – idrott med mottot:

”UBBI-idéer för-nya innovativa tjänster och produkter till salu i vär’den…”

Så är andemeningen för min hemsida/webbplats och att nå nyttjare, intressenter och aktörer för UBBI-idéer – i försäljning/samverkan plus nya uppslag härför…

* Rådgivning kring barnomsorgsplanering och förskoledesign

* Coronaanalys av förskolor 

handlar om att granska på ritningar och i verkligheten dagismiljöer och smittrisker utifrån min C-uppsats (60 p) i pedagogik 1993, ”Sjuka och friska planlösningar i barnstugemiljöer” och beskrivs så här – och mer i idébok om förskoledesign, se längre ner.

  • Metod ÖGATS-princip
  • Utvärderingsmodell + – 0
  • Flödesschema i teori/praktik

* Färdiga dagismodeller och förskoleritningar

* Nyttjande av formidén ”rundogoner” (se UBBI-idéer-logga) 

= pusslingsbara konvex/konkava former i UBBI-bordsformen Trio, även Plussa i andra produkter.

* Inspiration för förverkligande av simarena för simström-kanaler

Idébok i förskoledesign, Uppfinner-i-boken, Sim-idébok och Sociala Uppfinningar-bok, se nedan 

Här nedan är idéer/uppfinningar/innovationer från mitt ”företagarlivande” sedan hösten 1987. Dessförinnan har jag examen som civilekonom, förskollärare och metodiklärare. Efter reportage i Västerbottens-Kuriren 14/9 87 kring debatt med kritik och idéer för mera och bättre barnomsorg med dagismiljöer i fokus liksom ekonomi, föddes företaget.

UBBI i företagsnamnet ”UBBI-konsult” står för Umeå Barnomsorgs- och Barnstuge- Idékonsult med förskolebyggnationer som huvud-tjänst/produkt. Sedan har idéerna blivit alltfler och en del nya områden, sociala innovationer, bordsupppfinningar i nya former för andra produkter. 2001 kom boken ”Social Uppfinningar är i Tiden”.

Mitt idrottande som simmare i ungdomsåren följdes av ledarskap och sedan början av 2000-talet med en ”simmovation” för simström-kanaler och en bok 2011 därom för framtidens simning.

Två till böcker har det blivit, våren 2020 ”Uppfinner-i-boken för idéer till salu i vår´den”. Och mars 2021, en idébok om förskoledesign med ”coronafokus” om ökade smittrisker med ”genomgångsrum” och från sjuka till friska planlösningar.

Detta syns i en campusförskola i Umeå 2016 grundad på ”barntugeforskande” och företagande + förskoleerfarenheter idag som morfar/farfar i varierande dagismiljöer.

Nedan är bilder/bildcollage, tio olika, om ovan idéer/företagande och mer information i att klicka vidare för inspiration, intresse och att vilja nyttja tjänster/produkter. Eller finna samarbeten för att kunna sälja idéer vidare, dvs bli ”till salu i vär’den”.

UBBI-idé-böcker    Dagismiljöer   Sociala innovationer   Bordsuppfinningar   Samhällsdebatt

Simström-kanaler    Campusförskola    Järnmedaljs-idé     ”Rundogoner”      UB in action


2001 t v Sociala uppfinningar/innovationer, nu som centrum i universitetsstäder, inkl Umeå

2011 t h Framtidens simning i ström-simkanaler = roligare simmande med- och motströms

2020 t v Uppfinneriboken om innovationer = bordsidéer, simkanaler, designnyheter…

2021 t h Idéboken i förskoledesign: förskolor, friskare miljöer + flexiblare utformning


C-uppsats i pedagogik, 1993, nedan gav expertråd i Barnomsorgslagen 1995 och…

…i Idébok om förskoledesign 2021 visas här sjuka och friska planlösningar i Umeå


Boken om sociala uppfinningar 2001 fick 2007 ett handlednings/utbildningsmaterial 2007


UBBI-bordet med in- och utbuktningar finns i Trio, Kvartett och Sextett, + väggelement


Trio delad ii tre ”enogoner” och pusslad till hexagonform och till andra bordsformationer


VK-reportage 1987 om mitt ”ideande” med debatt och barnomsorgsförslag + påverkansdikt


Mars 2020 med debatt om förskolemiljöer historia och idag om att begränsa smittrisker


2021 konkretiseras sjuka/friska förskolemiljöer i nedan bildcollage av Umeåmodeller


Här recension i ”Badmästaren” av boken om ”Framtidens  simning” med simströmkanaler


Simidéfolder om ”simströmmandets välgörande” hälso- och sportmässigt + nya modeller


1989 kom UBBI-modellen, 2011 i två plan och gav innovationsprojekt för campusförskola…

…här från ”legomodell”-ritningar till klar 2016, 8 avd i 2 plan, nära universitetet/IKSU Sport


Idrottsidé om järnmedalj för fjärdeplatsen som media uppmärksammat. Snart verklighet?


Innovativ konst av Trio/Plussa-former = ”rundogoner” likt bikupehexagoner + naturispussel

Härunder i form av innovaktiv (nytt ord) konstidé som berör och värmer i filt av rundogoner

Nya marknader för UBBI-idén rundogoner – i olika rundade saker och där hexagoner finns


Presentation i VK 2018 av mitt ”idéverkande” genom åren – i ambition för ”idé-rikedomar”…