UBBI-bordet

DAGIS - FÖRSKOLA - SKOLA - FRITIDS - SKOLIS
UBBI-modellen är en utvecklingsbar barnstugeidé för daghem/förskola, fritidshem, skola, etc och användbar för andra ändamål genom flexibel planlösning. Den har utveklats ur olika projekt om bättre barnstugemiljöer och beskrivs i C-uppsats i pedagogik vid Umeå universitet. UBBI-modellen utgör grund för Barnomsorgslagens skrivning om ändamålsenliga lokaler och god arbetsmiljö. Den finns på ett flertal ställen runt om i Sverige.

UBBI-konsult

 

Ovan: Exempel på flexibel kombination av daghem/förskola,
skola och fritidshem i olika byggnader sammanbundna
av ekonomidelar och gymnastikhall.

   
 

UBBI-modellen bygger på ÖGATS - princip:
Ö: Överblick inomhus och mellan inne- och utemiljö
G:
Gemensamma utrymmen som lekhall, verkstad/ateljé, våtlek
A:
Avskildhet för större och mindre grupper
T:
Transport med inga störande genomgångsrum, i stället hall/korridor
S:
Samverkan och sambruk underlättas genom flexibel utformning

UBBI-modellen har copyright (Urban Bengtson) och kan erbjudas genom konsultuppdrag eller direkt användning mot provision/royalty.
Referensmodeller finns att kontakta/besöka.

     

För beställning och ytterliggare information:
UBBI-konsult, Urban Bengtson
, Axtorpsvägen 15, 903 37 Umeå
Tel: 090-12 75 72, fax: 090-13 00 55, mobil: 070-555 75 72
E-post: info@ubbi.se

 

Tillbaka till förstasidan