UBBI-bordet

Sociala uppfinningar är tänknologi som ger nytt-IT företagande. Det handlar mer om den "mjuka" sidan än den "hårda" tekniska produkten. I båda fallen gäller det nytänkande samt att ekonomiskt bedöma om idén/innovationen förbättrar. I 2000-talets samhälle kan sociala uppfinningar leda till företagande som ökar Sveriges möjligheter till export av varor och tjänster.

UBBI-konsult


SOCIALA UPPFINNINGAR är tänknologi som ger nytt-IT företagande. Den meningen sammanfattar i stort vad sociala uppfinningar är och kan leda till.

Termen "sociala uppfinningar" myntades någon gång på 20-talet i England. Man ansåg att vår överlevnad var hotad och det behövdes en evolution av radikala förändringar. De tekniska uppfinningarna som bilen, flygplanet och datamaskinen, etcetera, blev en del av dessa förändringar och dagis, skolan, fackföreningarna en annan, som då kan kallas för sociala uppfinningar.

Sociala uppfinningar handlar också om processer till skillnad från tekniska uppfinningars produkter, till exempel nya och fantasifulla sätt att organisera sig på, att tackla mänskliga problem och lösa svårigheter på annat sätt än genom nya prylar.

Sociala uppfinningar handlar nämligen mycket om den "mjuka" sidan och mindre om den "hårda" produkten. Det är mer av "tänknik" än teknik och mer av "gruppfinningar" (flera arbetar fram idén) än uppfinningar av en dito-Jocke.

Ur ett tillväxtperspektiv innebär en vision för satsning på sociala uppfinningar att 2000-talets samhälle kan gå från ett tekniskt hårdvaru-företagande till ett tänkniskt tjänste-varu-företagande.

Detta är en sammanfattning av ett debattinlägg i Västerbottens-Kuriren den 27/7 2000.

Debattinlägget bygger i sin tur på ett material om sociala uppfinningar som jag gjort våren 2000 under namnet "Centrum för nytt företagande baserat på sociala uppfinningar med stort tjänsteinnehåll" och som ALMI i Västerbotten finansierat.

Närmaste planer om Sociala Uppfinningar är att göra en handbok med konkreta exempel och hur sociala uppfinningar kan bli lönande företagande i flera avseenden. Handboken kan sedan ligga till grund för tävlingar i sociala uppfinningar. Så småningom är förhoppningen att skapa forum/centra för sociala uppfinningar liknande som finns idag för tekniska dito.

För mer information om materialet liksom planerna ovan, kontakta undertecknad. Om du vill läsa hela debattinlägget från Västerbottens-Kuriren, klicka här.

 

För beställning och ytterliggare information:
UBBI-konsult, Urban Bengtson
, Axtorpsvägen 15, 903 37 Umeå
Tel: 090-12 75 72, fax: 090-13 00 55, mobil: 070-555 75 72
E-post: info@ubbi.se

 

Tillbaka till förstasidan